Aktualności

Uprzejmie informujemy że w dniu 31.10.2016 kancelarie będą nieczynne. Interesantów zapraszamy w innym terminie.

Krajowa Rada Komornicza apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności w związku z pojawiającymi się na internetowym portalu handlowym gumtree.pl fałszywych ogłoszeniach o rzekomej sprzedaży przez komorników sądowych ruchomości i nieruchomości.

Ogłoszeniodawca wskazuje fałszywy rachunek bankowy celem wpłaty wadium.

Podejmowane działania stanowią podszywanie się pod istniejące organy egzekucyjne i mają na celu doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez osoby zainteresowane korzystnym nabyciem rzeczy w Internecie.

Należy zachować szczególną ostrożność i ograniczone zaufanie wobec wszelkich ogłoszeń o rzekomych licytacjach komorniczych bądź sprzedaży „poza licytacją”, które zamieszczone są w Internecie poza oficjalnym portalem licytacyjnym Krajowej Rady Komorniczej www.licytacje.komornik.pl. W szczególności nie zależy przekazywać środków pieniężnych (na wskazany przez osobę podającą się za komornika) numer rachunku bankowego w celu rzekomego zapewnienia sobie prawa pierwszeństwa nabycia rzeczy.

O każdym przypadku usiłowania wyłudzenia należy niezwłocznie zawiadamiać organy ścigania.

Źródło: http://www.komornik.pl/?p=5104

W dniu 24.12.2015 kancelarie będą zamknięte. Interesantów zapraszamy w innym terminie.

Uprzejmie informujemy że w dniu 5 czerwca kancelarie będą nieczynne. Interesantów zapraszamy w innym terminie. 

Krajowa Rada Komornicza apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności w związku z rozsyłaną za pośrednictwem poczty elektronicznej korespondencją mailową przez osobę bądź osoby podszywające się pod organy egzekucji sądowej.

Wiadomość zatytułowana „Komornicze zajęcie konta bankowego” przekazywana jest z adresu: marcin.kundela@op.pl przez osobę lub osoby podające się za „Komornika Sądowego Przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza Marcina Kundela”.

W treści wiadomości zawarte są informacje o rzekomo wydanym nakazie zapłaty przez Sąd Rejonowy dla Warszawy – Żoliborza wraz z plikiem do pobrania, który stanowić ma fotokopię tegoż nakazu. W istocie załącznik stanowić może nośnik złośliwego oprogramowania, który po próbie jego pobrania bądź uruchomienia może wyrządzić nieodwracalne skutki w systemach informatycznych, w tym utratę bądź kradzież danych.

W związku z powyższym należy zachować szczególną ostrożność, w szczególności w zakresie pobierania bądź uruchamiania plików pochodzących ze źródeł niewiadomego pochodzenia.

W dniu 24 grudnia 2014 r. oraz 2 stycznia 2015 r. Kancelaria będzie zamknięta. Interesantów zapraszamy w innym terminie.

Komornicy Sądowi Andrzej Kulągowski, Michał Patynowski oraz Aleksandra Rudzka-Natanek zawiadamiają, iż elektroniczne ogłoszenia o licytacjach komorniczych zamieszczane są przez nich jedynie na stronach internetowych:

www.licytacje.komornik.pl
www.komornik-warszawa.com.pl.

Komornicy Andrzej Kulągowski, Michał Patynowski oraz Aleksandra Rudzka-Natanek nie ponoszą odpowiedzialności za treść ogłoszeń zamieszczanych na innych stronach internetowych.

W związku z pojawiającymi się informacjami o fałszywych ogłoszeniach o licytacjach komorniczych pod rozwagę zainteresowanych przedkłada się możliwość weryfikowania (potwierdzenia autentyczności) ogłoszeń zamieszczanych na innych stronach internetowych z ogłoszeniami zamieszczonymi na stronach: www.licytacje.komornik.pl, www.komornik-warszawa.com.pl. bądź telefonicznie.

Nieruchomości

Ruchomości