Aktualności

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Żoliborza w Warszawie Aleksandra Rudzka - Natanek powiadamia, że legitymacja służbowa asesora komorniczego wystawiona na nazwisko: Błażej Sałyga, nr: AS8-I2K8-N3RT została skradziona.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Żoliborza w Warszawie Michał Patynowski powiadamia, że kwitariusz przychodowy seria WA został skradziony. Druki od nr 3305279 do 3305300 unieważnia się.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Żoliborza w Warszawie Andrzej Kulągowski powiadamia, że kwitariusz przychodowy seria WA został skradziony. Druki od nr 1505859 do 1505900 unieważnia się.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Żoliborza w Warszawie Aleksandra Rudzka - Natanek powiadamia, że kwitariusz przychodowy seria WA został skradziony. Druki od nr 6775103 do 6775200 unieważnia się.

Nieruchomości

Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 47,50 m2

Adres: 
ul.Kochanowskiego Jana 17/28
01-864 Warszawa
Miejsce licytacji: 
Budynek Sądu Rejonowego dla Warszawy Żoliborza, ul. Kocjana Antoniego 3 sala nr 1158
Cena wywołania: 
217 350.00zł
Data licytacji: 
2017-05-09 - 14:15

Ruchomości

Alkohole

Miejsce licytacji: 
Kancelarii Komornika, ul. Broniewskiego 59a
Data licytacji: 
2017-05-08 - 11:00